“Paisaxe con pirámide” de Manuel Teira, granito negro de Campo Lameiro, 45x35x10 cm.

335,00

DISPOÑIBLE

Sobre a obra

.