“Illa”, de Carmen Cabaneiro, Refractario a 1200º C sobre madeira,

1.200,00

DISPOÑIBLE