A memoria é unha caixa chea de recordos, ás veces nítidos e outras difuminados polo paso do  tempo.

A pintura é a maneira de revivilos ou exorcizalos.