Vilagarcía de Arousa. Decorador e Diseñador Gráfico por IADE Madrid 1976.
Máster en Interiorismo pola Universidad de A Coruña 1995.

Empecei nesto das artes arredor do principio dos 70`s con exposicións nos colexios maiores  da Universidade Complutense de Madrid con Carlos Berride, e mais tarde en diferentes sitios de Galicia e resto de España, traballo en publicacións, de entre outros, para o Grupo Rompente co Colectivo da Imaxe xunto con artistas como Antón Patiño ou Menchu Lamas. 

Nos 80`s, xa en plena movida madrileña, fago algunha colaboración na revista “La Luna” con Monxo Algora, Pablo Perez-Minguez e Ceesepe, ademias de participar en eventos de arte urbano do máis diverso.

A partir dos 90`s dedícome a o deseño gráfico e identidade corporativa para entidades públicas e empresas privadas.

Xa en 2008 remoto a pintura de xeito permanente, nun estilo Pop no que aborso temas de actualidade.

Currículum

1975 Exposicións en colexios maiores de Madrid.
1976 Colectivas con Carlos Berride na Universidade Complutense e colexios maiores de Madrid.
1977 Exposición na Praza da Princesa en Vigo co “Colectivo da Imaxe” (Antón Patiño, Menchu Lamas y
Carlos Berride).Murais con C. Berride, J.L. Camba, Antón Patiño en Vilagarcia.
1978 Exposicións “Ensaios de Comunicación Visual” con Carlos Berride en A Coruña, Santiago, Granada,
Ourense, Madrid e Vigo.

Ler máis


1979 Diseño de portadas de libros para o grupo Rompente de Antón Reixa xunto co “Colectivo da Imaxe”
(Carlos Berride, Antón Patiño e Menchu Lamas).1983 Exposición, Galeria Sargadelos, Madrid.
1989 Participación nun proxecto de murais de gran formato para o Festival Internacional de Cine de Alcalá
de Henares.
1991 Exposición, Colexio M. Santa Maria de Europa, Madrid.
1992 Colectiva “Circulos”, Vilagarcía.
1993 Exposición, Ateneo de Ourense.
2000 Exposición “Vietnam”, Caixavigo, Pontevedra.
2003 Grafismo y maquetación para a revista de economía Mercadocontinuo.
2010 Exposición “Anuncios”, Galeria José Lorenzo, Santiago.
2011 Exposición “Instruccións”, Galeria Sargadelos, A Coruña.
Exposición “Anuncios 2”, Galeria Triart, Vigo.
2012 Colectiva ”Unha ducia + 3”, Espazo Sumay, Vilagarcia.
2013 Colectiva “3º Encontro Internacional de Arte”, Galeria Vieira Portuense, Oporto.
Exposición “Patata”, Espazo Sumay, Vilagarcia.
Exposición “Tintas planas”, ABM Arte, Madrid.
Exposición “Galicia un ollar de perto”, Museu de la Republica e Resistência, Lisboa.
Colectiva “7º Salon d´Automne Internacional de Paris”, Sarria y Samos.
Exposición “Tintas planas”, Galeria Glam Art DKS, Vitoria.
2014 Colectiva “Mercarte”, Liceo Casino, Vilagarcía.
Colectiva “Verismos”, Liceo, Noia.
Exposición “Artilugios”, Galeria Visol, Ourense.
Colectiva “Feria de Arte Cuarto Publico”, Hotel NH, Santiago.
2015 Colectiva “Desta parte, queixo con arte”, Capela da Madalena, Arzúa.
Exposición “Acrilicos” con Julio Sanjurjo, Espazo de Arte Virxe da Cerca, Santiago de Compostela.
Colectiva “Salon Internacional de Outono”, Sarria.
Colectiva “IV Aniversario Sumarte”, Espazo de Arte Virxe da Cerca, Santiago de Compostela.
Colectiva “O Bruzo”, Galeria Arcana, Vilagarcía de Arousa.
2016 Exposición “E o que hay”, Centro Empresarial do Tambre, Santiago de Compostela.
Colectiva “Utreia, Bo Camiño”, Sarria.
2017 Colectiva “Utreia, Bo Camiño”, Igrexa da Universidade, Santiago de Compostela.
Colectiva “Animalium”, Museo Interactivo da Historia de Lugo.
Exposición “Creators”, Galeria Arcana, Vilagarcía de Arousa.
Colectiva “Salon Internacional de Outono”, Sarria.
Colectiva “VI Aniversario Sumarte”, Espazo de Arte Virxe da Cerca, Santiago de Compostela.
Colectiva “Utreia, Bo Camiño”, Capela da Madalena, Arzúa.
Colectiva “Buen Camino, Good Way”, Exponav, Ferrol.
2018 Colectiva “Salon de Primavera”, Espazo de Arte Virxe da Cerca, Santiago de Compostela.
Exposición “Viceversa” con Alfonso Rivero de Aguilar, Liceo de Noia.
Exposición “Acrilicos”, Bar Lupe, Cambados.
Exposición co Colectivo Pataka, Pazo Torrado, Cambados.
2019 Exposición co Colectivo Pataka, Casa de Galicia, Madrid.
Exposición co Colectivo Pataka, Colexio de Medicos, A Coruña.
Colectiva, Arte e Amizade, Museo Interactivo da Historia de Lugo, Lugo.
2020 Exposición co Colectivo Pataka, Abanca – Obra Social, Santiago.
Exposición co Colectivo Pataka, Museo Ramón María Aller, Lalín.