No Clem Café da Rúa de San Pedro 118 de Santiago de Compostela atopamos a exposición “Improdutivas”.

 

Improdutivas
Ao longo da historia tendemos a identificar como parcelas femininas espazos sen interese social ou incluso improdutivos, mesmo o imaxinario xerado pola historia da arte representa mulleres ou que se mostran pasivas ante a mirada do artista, ou que son obxectos de accións mínimas, como mirar pola ventá, camiñar polo campo, etc. As actividades das mulle actividades das mulleres non gozaron de recoñecemento, pero xustamente carecen deste recoñecemento por pertencer ao “mundo das mulleres” non por ser obxectivamente tarefas secundarias. Hoxe en día loitamos para que as mulleres ocupen espazos dos que se nos exclúe por costume e buscamos xustiza reparadora, facendo unha necesaria segunda lectura da historia. Nesta mostra invitamos á reflexión para dignificar á muller na súa esfera autorizada e así entender que non todo o que criamos como improdutivo é realmente accesorio. A pausa que se da no entorno privado é esencial, permite a reflexión, o autocoñecemento, a comunicación, a transmisión interxeracional de tradicións… Eses momentos e espazos do miúdo sentan as bases da nosa educación e a nosa saúde mental; xeran calidade de vida.

 

                          

 

…a idea xeral é que busco dignificar os espazos que tradicionalmente as mulleres estaban autorizadas a ocupar, non como espazos físicos, se non de xeito que identificamos ese imaxinario social a través de dúas bandas, a imaxe creada da muller pasiva a través da historia da arte, e as mulleres do noso entorno, no meu caso, amas de casa, que deron dignidade as súas tarefas no fogar, a cociña, o coidado do xardín, os momentos de pausa, conversa e a intencionalidade de compartir… que represento a través de imaxes do xardín da miña avoa, dos pratos da miña bisavoa, de mans en contacto co miúdo, cos insectos como metáfora da atención nos detalles, de mulleres coidadoras que tamén se coidan a sí mesmas...” María Lapido.